Τα μοσχάτα μας

Το Λευκό Μοσχάτο Κεφαλληνίας είναι ένας υπέροχα εκφραστικός και ευγενής κλώνος, της γνωστής αρωματικής ποικιλίας. Οταν προέρχεται μάλιστα από τις αργιλοαμμώδεις πλαγιές της Ζώνης ΠΟΠ του νησιού και από παλαιούς βιολογικούς αμπελώνες, τότε πρόκειται για έναν μικρόρογο θησαυρό. Το λεπτόφλουδο, συμπαγές σταφύλι της είναι σίγουρα πολύ ευαίσθητο σε ασθένειες και οξειδώσεις για αυτό και απαιτεί καλή έκθεση στον αέρα και τον ήλιο καθώς και μεγάλη προσοχή στο οινοποιείο. Η τοποθεσία του αμπελώνα είναι καθοριστική για την ποιότητα του σταφυλιού μας, καθώς από αυτή εμπλουτίζει τα αρώματά του με τον βοτανικό και ορυκτό χαρακτήρα κάποιων χαρισματικών σημείων του νησιού.